ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ELVIAL

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Έπιπλα και ποδήλατα, κινητά και αυτοκίνητα, κτίρια και συσκευασίες υψηλού design. Το αλουμίνιο είναι ένα εύχρηστο υλικό. Η διαδεδομένη χρήση του όμως έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Στην ELVIAL μειώνουμε τις επιπτώσεις της κατεργασίας του. Διαρκώς βελτιστοποιούμε τις διαδικασίες μας ώστε να μειώνουμε τις εκπομπές CO2. Και το κάνουμε με χαρά. Γιατί η προστασία του περιβάλλοντος είναι για εμάς προτεραιότητα.

ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
Το αλουμίνιο είναι ευέλικτο και πολυδιάστατο. Η περιβαλλοντικά υπεύθυνη διαχείρισή του παρουσιάζει πολλές προκλήσεις: κατανάλωση φυσικών πόρων, πρώτων υλών και βοηθητικών υλικών, εκπομπές αερίων, στερεά και υγρά απόβλητα, ηχορύπανση και διαχείριση όλων αυτών.

Για να ανταποκριθούμε στην πρόκληση, έχουμε εντάξει περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές σε όλη την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας μας. Έτσι η ELVIAL είναι και αποδοτική και φιλική στο περιβάλλον. Παράλληλα, διαρκώς αναβαθμίζουμε και προάγουμε τις διαδικασίες μας, ώστε να βελτιώνουμε την απόδοση σε όλα τα επίπεδα. Εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας στις διαδικασίες αυτές και επιλέγουμε προμηθευτές που είναι εξίσου αφοσιωμένοι στην περιβαλλοντικά υπεύθυνη διαχείριση των πόρων τους.

|
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Προστατεύουμε το περιβάλλον ενεργά, αναγνωρίζοντας και αξιοποιώντας ευκαιρίες βιωσιμότητας.

Ανακυκλώνουμε το 100% του σκραπ και λαμβάνουμε μέτρα για την αποδοτική ανακύκλωσή του, συμπιέζοντας τα ρινίσματα αλουμινίου σε μπρικέτες. Η ανακύκλωση καταναλώνει μόλις το 5% της ενέργειας που απαιτείται για τη δημιουργία πρωτόχυτου αλουμινίου υψηλής ποιότητας, διατηρώντας όλες τις φυσικές ιδιότητες του αλουμινίου.

enviromental-1
enviromental-2

Ανακυκλώνουμε τα υλικά συσκευασίας, τις ανοιχτόχρωμες πούδρες βαφής, χαλκό, ατσάλι και όλα τα στερεά απόβλητα που παράγονται από τις κύριες ή τις υποστηρικτικές λειτουργίες της εταιρίας. Επενδύουμε σε νέο εξοπλισμό και αναβαθμίζουμε τον υπάρχοντα, ώστε να αυξήσουμε την αποδοτικότητα των πόρων μας. Καινούριες πρέσες διέλασης, συστήματα inverter, ρομποτικές αποθήκες, εξοπλισμός για την ανάκτηση και ανακύκλωση, ελαχιστοποιούν τη χρήση ενέργειας και υλικών.

Επιδιώκουμε να αυξάνουμε το ποσοστό του ανακυκλωμένου αλουμινίου και ανακυκλωμένης πούδρας στο τελικό προϊόν αλουμινίου και έχουμε όλες τις πιστοποιήσεις για βιώσιμες περιβαλλοντικές πρακτικές, ενεργειακό αποτύπωμα, εκπομπές αερίων κλπ.

Δαπανούμε την ελάχιστη δυνατή καυστική σόδα για τον καθαρισμό των μητρών και έχουμε επενδύσει σε ένα αποδοτικό σύστημα ανάκτησης. Η διαδικασία ανάκτησης της καυστικής σόδας διεξάγεται σε κλειστό κύκλωμα χωρίς την παραγωγή ρυπογόνων ουσιών, που απαιτούν ειδική διαδικασία απόρριψης. Αυτή είναι ακόμη μία σημαντική συνεισφορά στο περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

enviromental-3

|

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΧΑΜΗΛΩΝ
ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ

Κατεργαζόμαστε και παράγουμε αλουμίνιο εδώ και κάποιες δεκαετίες. Έχουμε δει την περιβαλλοντική ατζέντα και το αίτημα για βιωσιμότητα να εξελίσσεται από επιστημονική υπόθεση εργασίας σε ακτιβιστικό κίνημα και τελικά σε στόχο των κυβερνήσεων που θεσμοθετείται νομοθετικά.

Το αλουμίνιο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης βιώσιμων προϊόντων. Είναι μια λύση φιλική στο περιβάλλον και 100% ανακυκλώσιμη. Επιπλέον διατίθεται με τη μορφή μιας ακόμη πιο αειφόρου λύσης, αυτή του αλουμινίου χαμηλών εκπομπών άνθρακα που παράγεται με βιώσιμο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι το ενεργειακό του αποτύπωμα είναι κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Η χρήση του για τα προϊόντα σας θα σας βοηθήσει να χαράξετε και να εφαρμόσετε μια σαφή στρατηγική αειφορίας και να πετύχετε τους στόχους σας, σύμφωνα με τις διεθνείς πολιτικές που έχουν περιγραφεί στη διεθνή Σύμβαση – Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή κλίματος.

Στην ELVIAL διαρκώς αξιολογούμε τα αποτελέσματα της προσπάθειάς μας ώστε να παραμείνουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνοι.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Έχετε ερωτήσεις;
Είμαστε εδώ για σας παρέχουμε συμβουλές και υποστήριξη.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ